Тивони

Тивони

От самото си създаване компанията "Тивони интернешънъл" определя като своя цел да предоставя на всеки един от нас средства за по-здравословен живот. Тази цел компанията реализира, като използва натурални средства, които по един естествен и правилен начин се интегрират в нашата физиологична система.

Ицхак Тивони, с академична степен бакалавър по естествени науки, натуропат и хербалист, се явява един от основоположниците на натуралната медицина и е лидер в областта на функционалната медицина, олиготерапията и метода Тивони. Година след година той непрекъснато потвърждава с неопровержими доказателства и реални постижения, че е възможно да се подобри живота с помощта на метода на напредналата натурална медицина.

Методът Тивони се е превърнал в основа за разработване на биологично активни добавки и други продукти, които се разпространяват с марката "Тивони".  Този метод се основава на принципите на функционалната медицина, която, в резултат на стотици проведени изследвания е доказана като ефективна и резултатна област на медицината. Уникалността на метода Тивони се състои в механизма на неговото действие: вместо да се борим само със симптомите на медицинския проблем, ние разкриваме фактора, който предизвиква проблема, а след това, генерирайки определени вътрешни процеси в организма, се борим с причината за проблема, а не с нейното проявление. По този начин, отстранявайки източника на проблема, ние изкореняваме самия проблем като такъв, като го неутрализираме задълбочено и трайно.